Skip to content

Een toewijding voor een schonere toekomst

april 27, 2021

Onze visie op een betere toekomst:

Holland Rose werkt met één doel voor ogen: u voorzien van de beste producten en het beschermen van het milieu. Alles wat we doen, alle projecten die we nemen, alle producten die we produceren zijn in het belang van u en het milieu in hart en nieren. Alles, van de inkoop van onze producten tot de verpakking en distributie, wordt gedaan om geen bedreiging te vormen voor het milieu en is milieuvriendelijk. Dit kost ongetwijfeld meer tijd dan de gebruikelijke tijd, maar we vinden het oké omdat de resultaten op lange termijn voor iedereen gunstig zijn. We hebben altijd geloofd in het werken door middel van creativiteit en in het inspireren van anderen. Als gevolg hiervan zijn we begonnen met het ontwerpen van producten die de belichaming waren van innovatie, positieve effectiviteit en duurzaamheid. We nemen van de planeet door de ingrediënten die we in onze producten gebruiken, en we keren terug naar zijn gunst door deel te nemen aan het behoud van zijn toekomst.
In lijn met onze overtuigingen hebben we ook het initiatief genomen om samen te werken met Ecologi. Ze planten bomen en financieren oplossingen voor de klimaatcrisis, allemaal voor de verbetering van het milieu. In samenwerking met Ecologi werken we bij Holland Rose op dit moment aan een carbon offset project. Het project heeft tot doel de koolstofemissies via kooldioxide en andere broeikasgasemissies te verminderen. Zoals je kunt zien, laten we geen kans om te werken aan het bereiken van ons uiteindelijke doel: het behoud van morgen.