Skip to content

Humane wereld.

Je kunt de wereld echt veranderen als je er genoeg om geeft.
Holland Rose toont zorg voor de planeet door samen te werken met de volgende organisaties.

Duurzaamheid

Kortom, duurzaamheid is voor ons een continu en leerproces en iedereen zit in een andere stap in zijn reis. We hebben nog veel werk te doen, maar we willen onszelf en u in staat stellen om de juiste keuzes gemakkelijk te maken. We werken op elk niveau van de productcyclus om ervoor te zorgen dat we duurzame praktijken uitvoeren. Dat betekent samenwerken met grondstofleveranciers, leveranciers en medewerkers die dezelfde duurzaamheidsdoelen hebben als wij.

Mary's Meals: een eenvoudige oplossing voor honger in de wereld

Maaltijd per dag. Mary’s Meals is een wereldwijde beweging die wordt ondersteund door mensen uit vele lagen van de bevolking en verschillende achtergronden. Ze hebben een eenvoudig maar levensveranderend doel – om een voedzame dagelijkse maaltijd te bieden, in een plaats van onderwijs, voor kinderen in de armste gemeenschappen ter wereld. Mary’s Meals heeft meer dan een miljard maaltijden geserveerd aan arme kinderen over de hele wereld. De miljardste maaltijd werd geserveerd in Noida, India, in 2017. Waar Mary’s Meals actief is, is er een stijging van het aantal inschrijvingen, aanwezigheid en academische prestaties. Het is een zaak waar we 100% in geloven en waar we trots op zijn om te ondersteunen.

Ecologi: Boom planten

Plant de verandering. In lijn met onze overtuigingen hebben we ook het initiatief genomen om samen te werken met Ecologi. Ze planten bomen en financieren oplossingen voor de klimaatcrisis, allemaal voor de verbetering van het milieu. In samenwerking met Ecologi werken we bij Holland Rose op dit moment aan een carbon offset project. Het project heeft tot doel de koolstofemissies via kooldioxide en andere broeikasgasemissies te verminderen. Zoals je kunt zien, laten we geen kans om te werken aan het bereiken van ons uiteindelijke doel: het behoud van morgen. Het is nu algemeen bekend dat een van de beste hulpmiddelen om de klimaatcrisis aan te pakken en te voorkomen dat onze temperaturen boven de 1,5C stijgen, het planten van bomen is. Ze zijn ook cruciaal om ecologische ineenstorting te voorkomen. Naarmate bomen groeien, absorberen en slaan ze de kooldioxide-uitstoot op die de opwarming van de aarde aanstuurt. Nieuw onderzoek schat dat een wereldwijd plantprogramma tweederde van alle emissies van menselijke activiteiten die vandaag in de atmosfeer achterblijven, zou kunnen verwijderen, een cijfer dat de wetenschappers beschrijven als “verbluffend”.